Beautiful News & PETA opublikowały nową infografikę na temat przepisów dotyczących hodowli zwierząt futerkowych w całej Europie.

Europa stopniowo podążała za nastrojami społecznymi wyrażającymi troskę o dobrostan zwierząt i etykę tej branży.

Pozostaje niewiele przeszkód. Niektóre kraje nie wprowadziły całkowitych zakazów, ale wprowadziły przepisy, które sprawiają, że ten biznes staje się nieopłacalny. MOC ludzi przynosi widoczne rezultaty.

Ilustracja w tle: Photo by WildMedia from Shutterstock / Shutterstock license