Jesteśmy społecznością praktyków

Jesteśmy grupą organizacji i działaczy z całej Europy, którzy pracują nad wzmocnieniem społeczeństwa obywatelskiego w zakresie dostosowania się do nowych wyzwań w cyfrowym świecie. Stworzyliśmy Hive Mind dla Ciebie – do szkolenia, dzielenia się i nauki w bezpiecznym środowisku. Wierzymy w znaczenie budowania odporności internetowej i jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w tej podróży. Wierzymy w swobodę przepływu informacji, która jest coraz częściej zaburzana przez wyrafinowane taktyki dezinformacji. Wierzymy, że praca na rzecz wspierania wolności informacji zaczyna się od budowania umiejętności korzystania z mediów w całym społeczeństwie obywatelskim oraz w grupach, w których ludzie łączą się w celu budowania zaufania i więzi społecznych.

Co robimy?

Zbudowaliśmy przestrzeń wspierającą rozwój odporności społecznej poprzez nowe umiejętności i wiedzę w zakresie:

-krytycznego podejścia poprzez znajdywanie wiarygodnych źródeł informacji
-wznoszenia się ponad bańki informacyjne i zdobycia głębszego zrozumienia krążących narracji
-opanowania technologii potrzebnej do przezwyciężenia zniekształconych i zmanipulowanych
faktów
-dostępu do przeciwstawnych narracji, które wzmacniają odporność cyfrową
-tworzenia pozytywnej narracji oraz bycia słyszanym i rozumianym przez szerszą publiczność
Filary
  • Kontakty i społeczność

    Naszą ambicją jest stworzenie dużej i silnej sieci wsparcia dla społeczności praktyków. Tutaj będziesz mógł skontaktować się z innymi aktywistami, trenerami i członkami społeczności z Europy i nie tylko.

  • Odporność

    Tego teraz potrzebujemy. I tylko razem możemy ją zbudować.

  • Wiedza i praktyka

    Środowisko ze sprawdzonymi i aktualnymi materiałami mającymi na celu umożliwienie samodzielnego uczenia się. Jak również do rozpowszechniania wiedzy w lokalnych społecznościach, gdziekolwiek zauważysz taką potrzebę.

Kim jesteśmy