Zapraszamy na trzy wydarzenia online poświęcone działaniom dezinformacyjnym wymierzonym w organizacje pozarządowe, ich liderki i liderów, oraz tematy, którymi się zajmują. Podczas każdego z nich w oparciu o doświadczenia z Polski i zagranicy przyjrzymy się najczęstszym narracjom budowanym wokół organizacji pozarządowych, wybranym technikom dezinformacji mającym kształtować negatywny obraz tych organizacji oraz możliwym strategiom radzenia sobie z tym. Wspólnie przeanalizujemy autentyczne przypadki i poszukamy optymalnych rozwiązań realnych problemów organizacji uczestniczących w wydarzeniach.

Webinarium „Organizacje i dezinformacje”

2 grudnia, godz. 18-19.30

Na webinaria zapraszamy nie tylko same organizacje pozarządowe jako potencjalne ofiary dezinformacji ale także wszystkich zainteresowanych problematyką dezinformacji wymierzonej w organizacje pozarządowe - dziennikarzy, polityków, odbiorców mediów. W krótkiej i przystępnej formie pokażemy kto, dlaczego i jak wypacza obraz organizacji pozarządowych w mediach.

Zgłoszenia do: 27 listopada do godz. 15:00.

Link do zapisów na webinarium: bit.ly/organizacjadezinformacja_webinar

Dwie serie warsztatów online „Organizacje i dezinformacje”

  • Seria 1 daty spotkań online: 7, 14, 21 i 28 grudnia 2020, godz. 18-19.30

  • Seria 2 daty spotkań online: 4, 11, 18 i 25 stycznia 2021, godz. 18-19.30

Na szkolenia prowadzone w małych grupach (do 20 osób) zapraszamy wyłącznie organizacje pozarządowe, zwłaszcza te szczególnie narażone na działania dezinformacyjne. Każde szkolenie będzie cyklem czterech cotygodniowych warsztatów, podczas których będziemy bardziej szczegółowo i w oparciu o specyfikę oraz potrzeby danej grupy omawiać problem dezinformacji wymierzonej w organizacje pozarządowe, analizować podatność na taką dezinformację organizacji uczestniczących w szkoleniu, identyfikować ich słabe punkty oraz zastanawiać się jak się zabezpieczyć przed wymierzonymi w nie działaniami dezinformacyjnymi. Między sesjami uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia trenerki.

  • Zgłoszenia - grudzień 2020:

Zgłoszenia przyjmujemy do: 30 listopada do godz. 15:00.

Link do zapisów na pierwszą serię warsztatów: bit.ly/organizacjadezinformacja

  • Zgłoszenia - styczeń 2021:

Zgłoszenia przyjmujemy do: 28 grudnia do godz. 15:00.

Link do zapisów na drugą serię warsztatów: https://bit.ly/organizacjadezinformacja2

Webinarium i szkolenia poprowadzi Katarzyna Sadło, trenerka i konsultantka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, we współpracy z Fundacją TechSoup Europe szkoląca z przeciwdziałania dezinformacji. Była wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, obecnie jest członkinią zarządu Fundacji dla Polski prowadzącej Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Problemu dezinformacji wymierzonej w organizacje pozarządowe doświadczyła na własnej skórze, gdy kierowana przez nią organizacja stała się przedmiotem zainteresowania telewizji publicznej w ramach prowadzonej przez nią negatywnej kampanii wymierzonej w wybrane organizacje pozarządowe. Poza zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych Katarzyna Sadło jest też aktywną komentatorką życia publicznego w mediach społecznościowych, autorką jednego z pierwszych polskich blogów politycznych, oraz felietonistką "Plusa Minusa" - weekendowego dodatku do Rzeczpospolitej.

Szkolenia są organizowane przez Fundację TechSoup Europe we współpracy z Projekciarnią.

W przypadku pytań lub niejasności zachęcamy do kontaktu z Dominiką Uzar, Training Coordinator (Fundacja TechSoup Europe), e-mail: duzar@techsoupeurope.org lub z Katarzyną Błasińską, Training Team Assistant (Fundacja TechSoup Europe), e-mail: kblasinska@techsoupeurope.org

Jeśli interesuje Cię tematyka przeciwdziałania dezinformacji, odwiedź również Hive Mind (www.hive-mind.community) Hive Mind jest platformą zaprojektowaną, żeby ułatwić rozwój kompetencji medialnych, niezbędnych do odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Na stronie Hive Mind możesz rozwijać się wspólnie z całą społecznością praktyków. Znajdziesz tam również nasze własne, niestandardowe narzędzie do analizy treści mediów społecznościowych (Social Media Radar) i kursy online do samodzielnej nauki. Wszystko to z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w Internecie.

TechSoup Europe ułatwia aktywistom i organizacjom społecznym w Polsce i w Europie dostęp do nowych technologii: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań technologicznych. Uczy też jak z nich korzystać. Buduje społeczności, w których powstają innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Hive Mind to platforma internetowa i międzynarodowa społeczność przedstawicieli organizacji pozarządowych, trenerów, aktywistów. W dzisiejszym cyfrowym świecie nasza wolność dostępu do informacji bywa zagrożona przez wyszukane taktyki misinformacji i dezinformacji. Jesteśmy tu, żeby towarzyszyć Ci podczas cyfrowej transformacji i wspierać wolność dostępu do informacji w społeczeństwie obywatelskim poprzez edukację medialną, szczególnie tam, gdzie źródłem wspólnoty jest wzajemne zaufanie i więzi społeczne.

Projekciarnia świadczy wszechstronne wsparcie szkoleniowe i doradcze organizacjom pozarzdowym w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Szkoli, doradza i wyręcza w radzeniu sobie z prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji, pozyskiwaniu środków, ochronie danych osobowych i nie tylko.

Ilustracja w tle: Photo by EtiAmmos from Adobe Stock / Adobe Stock license