Przeciwdziałanie dezinformacji

Kurs samokształceniowy

Czy wiesz, czym jest dezinformacja i jakie ryzyko ze sobą niesie? Jak można jej przeciwdziałać? Choć dezinformacja nie jest nowym zjawiskiem, dostępność mediów społecznościowych i szybkość, z jaką może się dzięki nim rozprzestrzeniać w niemalże każdym zakątku świata, znacząco zwiększyły jej skalę oddziaływania. Mechanizm działania dezinformacji możemy ostatnio obserwować na przykładzie tego, jak podsycany jest strach przed ratującymi życie szczepionkami, wykorzystujący napięcia spotęgowane pandemią, a co za tym idzie, wywołujący chaos i nieufność wobec instytucji bądź konkretnych osób. Dezinformacja to wyzwanie rzucone demokracji, rządom, systemom edukacji czy społeczeństwu obywatelskiemu. Czy je podejmiesz? 

W czasie kursu nauczysz się rozróżniać poszczególne typy dezinformacji i unikać związanych z nią pułapek: m.in. bańki informacyjnej, polaryzacji i propagandy. Ponadto podzielimy się z Tobą podstawową wiedzą o narzędziach wykorzystywanych zarówno do manipulacji informacjami, jak i do przeciwdziałania dezinformacji: np. mikrotargetowaniu, perswazyjnych strategiach komunikacyjnych oraz sposobach budowania mocnych historii i narracji. Naszą ambicją jest, abyś stał(a) się nie tylko świadomy(-a) dezinformacji, ale i odporny(-a) na związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 

DLA KOGO JEST TEN KURS?
- Dla osób związanych z edukacją (np. nauczycieli, szkoleniowców, itd) zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz dzieleniem się zdobytą wiedzą na temat radzenia sobie z dezinformacją z uczniami lub innymi edukatorami.
-
Dla aktywistów i pracowników ds. komunikacji organizacji pozarządowych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat dezinformacji, z którą mają do czynienia w środowisku swojej codziennej pracy.
- Dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy na temat dezinformacji, jej rodzajów, metod oraz sposobów jej zwalczania.
 
CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE? 
- Rozwiniesz krytyczną ocenę krajobrazu informacyjnego;
- Dowiesz się, jak rozróżniać informację, dezinformację, misinformację i malinformację;
- Zwiększysz świadomość ryzyka związanego z dezinformacją;
- Rozpoznasz strategie używane do dezinformacji;
- Poznasz techniki reagowania na dezinformację;
- Zrozumiesz podstawową terminologię stosowaną w kontekście dezinformacji (np. komory pogłosowej, bańki informacyjnej);
- Zrozumiesz, w jaki sposób mikrotargetowanie i perswazyjna komunikacja (propaganda) mogą wpłynąć na zachowanie;
- Nauczysz się identyfikować powszechne narracje dezinformacyjne i ich typy.
 
ILE CZASU POTRZEBUJESZ, BY UKOŃCZYĆ KURS?
Cały kurs zajmie Ci około 40-60 minut. Formuła kursu pozwala też podzielić treści i realizować poszczególne zadania, poświęcając im np. kilka-kilkanaście minut dziennie, wznawiając kurs w dogodnym czasie. 

Szkolenie prowadzone przez Beata Zwierzynska

Zobacz BIO

I am an engaged academic (PhD) supporting NGOs and teachers. I have been a teacher for 16 years. I am active in the Conference of INGOs of the Council of Europe and Steering Committee for Education (CDEDU) of the Council of Europe. I am a founder of informal group Edukacja w Dzialaniu (Education in Action) supporting teachers and schools in education for democracy and human rights.

To połączenie jest bezpieczne

Zarejestruj się

Konto Hive Mind jest wymagane, aby się zarejestrować.

Zaloguj się