Kursy

Przeciwdziałanie dezinformacji

Osoba ekspercka: Beata Zwierzynska

40-60 minut

Bezpłatne

I am an engaged academic (PhD) supporting NGOs and teachers. I have been a teacher for 16 years. I am active in the Conference of INGOs of the Council of Europe and Steering Committee for Education (CDEDU) of the Council of Europe. I am a founder of informal group Edukacja w Dzialaniu (Education in Action) supporting teachers and schools in education for democracy and human rights.
Beata Zwierzynska
Czy wiesz, czym jest dezinformacja i jakie ryzyko ze sobą niesie? Jak można jej przeciwdziałać? Choć dezinformacja nie jest nowym zjawiskiem, dostępność mediów społecznościowych i szybkość, z jaką może się dzięki nim rozprzestrzeniać w niemalże każdym zakątku świata, znacząco zwiększyły jej skalę oddziaływania. Mechanizm działania dezinformacji możemy ostatnio obserwować na przykładzie tego, jak podsycany jest strach przed ratującymi życie szczepionkami, wykorzystujący napięcia spotęgowane pandemią, a co za tym idzie, wywołujący chaos i nieufność wobec instytucji bądź konkretnych osób. Dezinformacja to wyzwanie rzucone demokracji, rządom, systemom edukacji czy społeczeństwu obywatelskiemu. Czy je podejmiesz? 

W czasie kursu nauczysz się rozróżniać poszczególne typy dezinformacji i unikać związanych z nią pułapek: m.in. bańki informacyjnej, polaryzacji i propagandy. Ponadto podzielimy się z Tobą podstawową wiedzą o narzędziach wykorzystywanych zarówno do manipulacji informacjami, jak i do przeciwdziałania dezinformacji: np. mikrotargetowaniu, perswazyjnych strategiach komunikacyjnych oraz sposobach budowania mocnych historii i narracji. Naszą ambicją jest, abyś stał(a) się nie tylko świadomy(-a) dezinformacji, ale i odporny(-a) na związane z tym zjawiskiem zagrożenia. 
 
Formuła kursu pozwala też podzielić treści i realizować poszczególne zadania, poświęcając im np. kilka-kilkanaście minut dziennie, wznawiając kurs w dogodnym czasie. 
I am an engaged academic (PhD) supporting NGOs and teachers. I have been a teacher for 16 years. I am active in the Conference of INGOs of the Council of Europe and Steering Committee for Education (CDEDU) of the Council of Europe. I am a founder of informal group Edukacja w Dzialaniu (Education in Action) supporting teachers and schools in education for democracy and human rights.
Beata Zwierzynska

Dla kogo?

- Dla osób związanych z edukacją (np. nauczycieli, szkoleniowców, itd) zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz dzieleniem się zdobytą wiedzą na temat radzenia sobie z dezinformacją z uczniami lub innymi edukatorami.
-
Dla aktywistów i pracowników ds. komunikacji organizacji pozarządowych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat dezinformacji, z którą mają do czynienia w środowisku swojej codziennej pracy.
- Dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy na temat dezinformacji, jej rodzajów, metod oraz sposobów jej zwalczania.

Główne cechy

- Rozwiniesz krytyczną ocenę krajobrazu informacyjnego;
- Dowiesz się, jak rozróżniać informację, dezinformację, misinformację i malinformację;
- Zwiększysz świadomość ryzyka związanego z dezinformacją;
- Rozpoznasz strategie używane do dezinformacji;
- Poznasz techniki reagowania na dezinformację;
- Zrozumiesz podstawową terminologię stosowaną w kontekście dezinformacji (np. komory pogłosowej, bańki informacyjnej);
- Zrozumiesz, w jaki sposób mikrotargetowanie i perswazyjna komunikacja (propaganda) mogą wpłynąć na zachowanie;
- Nauczysz się identyfikować powszechne narracje dezinformacyjne i ich typy.